PODSUMOWANIE

BADAŃ ANKIETOWYCH

W BYCHAWIE
W dniach 18 sierpnia - 02 września ponad 150 mieszkańców Bychawy wypełniło kwestionariusz ankiety (za pomocą internetowego kwestionariusza ankiety lub poprzez wypełnienie tradycyjnej ankiety).

Badanie kwestionariuszowe, do którego zaprosiliśmy mieszkańców było kolejnym elementem procesu konsultacji społecznych. Pytania dotyczyły konkretnych rozwiązań, potrzeb i oczekiwań, które mieszkańcy mają wobec parku. Zostały one przygotowane na podstawie dotychczasowych działań konsultacyjnych, w które angażowali się mieszkańcy.

RELACJA

Z WARSZTATU

PRZYSZŁOŚCIOWEGO 

 

26 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbył się ostatni proces związany z prowadzonymi od końca czerwca br. konsultacjami społecznymi na temat zagospodarowania parku przy ul. 11-Listopada.

Zgromadzeni mieszkańcy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, lokalnych organizacji pozarządowych oraz inicjatywy młodzieżowej spotkali się na ostatnim spotkaniu odbywającym się w ramach konsultacji społecznych. Spotkanie przeprowadził Miłosz Ukleja, przedstawiciel Fundacji Civis Polonus. Zaprezentował on wszystkie dotychczas zrealizowane etapy konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Civis Polonus, pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, członków Klubu Seniora, Młodzieżowej Inicjatywy Kulturalnej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

RELACJA

ZE SPACERU BADAWCZEGO

Z MIESZKAŃCAMI
12 września wspólnie z mieszkańcami Bychawy wybraliśmy się na spacer badawczy do parku „za kościołem”. Dzięki tej metodzie konsultacyjnej mogliśmy nie tylko dokonać obserwacji, lecz także swobodnie podyskutować o propozycjach i potrzebach zmian bezpośrednio w przestrzeni poddawanej konsultacjom.

Uczestnicy weszli do parku z mapami i formularzami ocen i spostrzeżeń. Zastanawiali się, jakie odczucia budzi w nich badane miejsce oraz zaznaczali kolorami na mapie obszary pod kątem wywoływanych emocji- obszary lubiane/nielubiane, bezpieczne/niebezpieczne, do zmiany/nie do zmiany w danej przestrzeni. Powstała w ten sposób mapa ewaluatywna, która dostarczyła wielu cennych, nieznanych nam wcześniej informacji o postrzeganiu tego miejsca. Uczestnicy spaceru otrzymali również formularz obserwacji miejsca, w którym oceniali (w skali od 1 do 5) park w odniesieniu do komfortu i wizerunku, dostępności i skomunikowania, funkcji i wartości społecznej (19 elementów).

RELACJA

Z KAWIARENKI KONSULTACYJNEJ

W BYCHAWIE

 

 

24 sierpnia br. w ramach corocznych dożynek w Bychawie została zorganizowana tzw. kawiarenka konsultacyjna. Prowadzone w niej konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania parku przy ul. 11 Listopada (park „za kościołem”) były jednym z wydarzeń skierowanych do mieszańców gminy podczas tradycyjnego święta związanego z zakończeniem prac polowych.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mocno utrudniły organizatorom przeprowadzenie imprezy, w konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 70 mieszkańców Bychawy. W namiocie Urzędu Miejskiego, w którym prowadzono konsultacje, można było także oddać głosy na najlepsze wieńce dożynkowe.


RELACJA

Z WARSZTATÓW KONSULTACYJNYCH

Z UŻYCIEM MAKIETY


1 sierpnia 2014 roku odbyło się już trzecie spotkanie z mieszkańcami Bychawy w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi zagospodarowania przestrzeni parku przy ul. 11 Listopada.

Warsztaty konsultacyjne poprowadziła Karolina Pucek i Miłosz Ukleja, przedstawiciele Fundacji Civis Polonus, przy współpracy pracowników Urzędu Miasta i bychawskich organizacji pozarządowych.

 

RELACJA

ZE SPOTKANIA

OTWARTEGO


15 lipca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami dotyczące zagospodarowania parku „za kościołem”. Spotkanie było kolejnym etapem konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Bychawie oraz Fundację Civis Polonus w ramach projektu „Bychawa i Czosnów konsultują”.


RELACJA

Z WYWIADÓW

GRUPOWYCH


W trakcie zorganizowanego 4 lipca pikniku z okazji rozpoczęcia wakacji, w bychawskim parku „za kościołem” odbyły się pierwsze konsultacje z mieszkańcami na temat zagospodarowania tego terenu. Osoby zaangażowane w prowadzenie konsultacji przygotował do tej roli Miłosz Ukleja, doradca ds. konsultacji społecznych w projekcie „Bychawa i Czosnów konsultują”. Jadwiga Grzesiak, Weronika Zonik, Tomasz Hanaj oraz Jakub Rolek, przy wsparciu przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Bychawie, przeprowadzili tego dnia wywiady z ponad 110 uczestnikami pikniku. Zebranie opinii tak dużej liczby osób było możliwe dzięki zaangażowaniu badaczy, przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz lokalnych instytucji.