Serdecznie witamy wszystkich mieszkańców gmin Czosnów oraz Bychawa na platformie do konsultacji społecznych!
 

Platforma została uruchomiona w celu ułatwienia dialogu władz Czosnowa i Bychawy z mieszkańcami. Jest jednym z wielu narzędzi służących do prowadzenia konsultacji społecznych.

Na platformie będziesz mógł wyrazić swoje zdanie oraz zaprezentować swoją opinię poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Od lipca 2014 roku będziemy się pytać o Twoje oczekiwania i potrzeby w zakresie zagospodarowania przestrzeni zielonych:

  • w Bychawie – parku „za kościołem” przy ul. 11 Listopada,

  • w Czosnowie – parku im. Czosnowskich.

Dzięki platformie umożliwiamy Ci wywieranie wpływu na podejmowane przez władze decyzje dotyczące miejsca, w którym mieszkasz i żyjesz!

Dodatkowo platforma pełni funkcję informacyjną – znajdziesz tu informacje o przebiegu konsultacji oraz terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych w Twojej gminie. Funkcję edukacyjną zapewniają udostępniane materiały i publikacje dotyczące problematyki konsultacji społecznych.


 

ZAANGAŻUJ
SIĘ!
Weź udział w konsultacjach
społecznych, zdecyduj o tym,
co zmieni się w Twoim parku!
Platforma została uruchomiona w ramach projektu „Bychawa i Czosnów konsultują”


Projekt realizowany przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie z gminami Czosnów i Bychawa