RELACJA

Z WYWIADÓW

GRUPOWYCH


W trakcie zorganizowanego 4 lipca pikniku z okazji rozpoczęcia wakacji, w bychawskim parku „za kościołem” odbyły się pierwsze konsultacje z mieszkańcami na temat zagospodarowania tego terenu. Osoby zaangażowane w prowadzenie konsultacji przygotował do tej roli Miłosz Ukleja, doradca ds. konsultacji społecznych w projekcie „Bychawa i Czosnów konsultują”. Jadwiga Grzesiak, Weronika Zonik, Tomasz Hanaj oraz Jakub Rolek, przy wsparciu przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Bychawie, przeprowadzili tego dnia wywiady z ponad 110 uczestnikami pikniku. Zebranie opinii tak dużej liczby osób było możliwe dzięki zaangażowaniu badaczy, przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz lokalnych instytucji.

Badania odnosiły się do potrzeb mieszkańców związanych z zagospodarowaniem parku i aranżacją jego przestrzeni. Mieszkańcy Bychawy bardzo chętnie wypowiadali się na ten temat, dzielili się swoimi pomysłami i wskazywali, jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby przestrzeń parku dobrze służyła wszystkim zainteresowanym.

– Było to niezwykle cenne doświadczenie, które pomogło mi poznać istotę konsultacji społecznych z mieszkańcami, przygotować się do spotkania i zwracania się z pytaniami – zauważył Tomasz Hanaj, instruktor w Bychawskim Centrum Kultury. – Mieszkańcy byli bardzo aktywni, chętnie wypowiadali się na temat działań związanych z aranżacją parku. Widać, że teren parku jest bliski bychawianom i mają oni pomysły na jego zagospodarowanie.

Był to pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących parku „za kościołem”, które będą trwały do końca września br.
 
Wyniki wywiadów grupowych
 
W przeprowadzonych wywiadach grupowych na temat parku wypowiedziało się 173 mieszkańców miasta. Wszystkie wywiady zostały przeprowadzone w trakcie pikniku, który odbył się 4 lipca na terenie parku „za kościołem”. Ankieterzy zwracali się do zainteresowanych osób z pytaniami, aby ustalić, jakie są podstawowe potrzeby mieszkańców związane z planowanymi zmianami w parku.
Wszyscy badani bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat pomysłu zmiany zagospodarowania przestrzeni parku. W wywiadach nie pojawiły się wypowiedzi, z których wynikałoby, że w parku nie należy wprowadzać żadnych zmian. Niemal wszyscy badani zwracali uwagę na fakt, iż park powinien odpowiadać na potrzeby rekreacyjne mieszkańców gminy. Aby określić szczegółowo oczekiwania związane z parkiem, ankieterzy prosili badanych o zdefiniowanie owych potrzeb. Jak widać na poniższym wykresie, zbliżona liczba ankietowanych wskazywała, że park powinien być miejscem spotkań (25%), miejscem przeznaczonym do uprawiania sportu (25%) oraz rekreacji (22%). Rzadziej natomiast padały odpowiedzi wskazujące, że powinno być to miejsce wypoczynku (14%), rozrywki (10%) oraz spacerów (4%).
 


 
Ankieterzy zadali również pytanie szczegółowe o konkretne potrzeby mieszkańców w odniesieniu do terenu parku. Na poniższym wykresie widać, że najwięcej wskazań dotyczyło budowy placu zabaw dla dzieci, zamontowania ławek, renowacji alejek oraz budowy skateparku.
 


 
Do badanych zwrócono się również z pytaniem: „Na czyje potrzeby powinien odpowiadać park?”. Jak widać z poniższych deklaracji, najczęściej wymieniano tu dzieci (36%), młodzież (17%) oraz rodziny (16%); wskazywano również na funkcję łączenia pokoleń (12%), co świadczy o bardzo ważnej integracyjnej roli parku dla mieszkańców.