CZOSNÓW KONSULTUJE
KONSULTACJE SPOŁECZNE ROZPOCZĘTE:

27 czerwca 2014 roku Wójt Gminy Czosnów przyjął zarządzenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych zagospodarowania wolnej przestrzeni Parku im. Czosnowskich.


Zarządzenie
Celem konsultacji, prowadzonych od 27 czerwca 2014 roku do 30 września 2014 roku, jest diagnoza potrzeb mieszkańców w sprawie zagospodarowania przestrzeni parku im. Czosnowskich.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Czosnowa.


Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem konsultacji, gdzie zamieszczamy informacje na temat kolejnych spotkań konsultacyjnych.
 

O parku-przedmiocie konsultacji:

Park im Czosnowskich znajduje się w centrum Czosnowa przed Urzędem Gminy Czosnów. Powierzchnia parku to ok. 2900 m kwadratowych Został udostępniony mieszkańcom wiosną 2007 r. W parku znajduje się wiele roślin i krzewów oraz fontanna, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, kolumna z herbem Czosnowa, wytyczone są alejki i ławki. Park otrzymał nazwę Park im. Czosnowskich w 2013 r. po przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Służy mieszkańcom jako miejsce odpoczynku i rekreacji oraz w sezonie letnim często jest miejscem, gdzie spotykają się mamy z dziećmi, seniorzy i młodzież.