RELACJA

Z KAWIARENKI

KONUSLTACYJNEJ 

9 września przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w formie kawiarenki konsultacyjnej.
Celem kawiarenki konsultacyjnej było włączenie jak największej liczby mieszkańców Gminy w proces prowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanie jak największej liczby wypowiedzi, rekomendacji, opinii od mieszkańców na temat zagospodarowania fragmentu parku, który jest przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych przez władze Gminy.

Kawiarenka konsultacyjna została zlokalizowana na stoisku Urzędu Gminy w trakcie Festynu Rodzinnego w trakcie oficjalnych obchodów Dni Czosnowa. To pozwoliło włączyć bardzo dużą liczbę mieszkańców do procesu prowadzonych konsultacji. Mieszkańcy w kawiarence mogli wypełnić papierową wersję ankiety oraz bezpośrednio za pomocą makiety parku pokazać swoje propozycje zmian w parku. W sumie w kawiarence wzięło udział 45 osób.