RELACJA

Z WARSZTATU

PRZYSZŁOŚCIOWEGO 

 

26 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbył się ostatni proces związany z prowadzonymi od końca czerwca br. konsultacjami społecznymi na temat zagospodarowania parku przy ul. 11-Listopada.

Zgromadzeni mieszkańcy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, lokalnych organizacji pozarządowych oraz inicjatywy młodzieżowej spotkali się na ostatnim spotkaniu odbywającym się w ramach konsultacji społecznych. Spotkanie przeprowadził Miłosz Ukleja, przedstawiciel Fundacji Civis Polonus. Zaprezentował on wszystkie dotychczas zrealizowane etapy konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Civis Polonus, pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, członków Klubu Seniora, Młodzieżowej Inicjatywy Kulturalnej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W spotkaniu wziął udział właściciel działki sąsiadującej z terenem parku. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, inwestor potwierdził, że na terenie działki planuje zbudować pensjonat, który będzie przypominał młyn. Ponadto, na spotkaniu  dowiedzieliśmy się, że właściciel działki chciałbym wybudować ozdobny mostek łączący teren działki z parkiem, co bez wątpienia zwiększyłoby atrakcyjność obu przestrzeni.

W trakcie ostatniego spotkania odbywającego się w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Bychawy, prowadzący przedstawił wstępne wyniki zrealizowanych działań. Wszystkie postulaty zostaną przedstawione w raporcie, który zaprezentowany zostanie na seminarium podsumowującym projekt 27 listopada 2014r. w Warszawie.
 
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2013r., przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych i władze gminy już od wiosny 2014r. przygotowywały się na szkoleniach do prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Właściwe konsultacje rozpoczęły się pod koniec czerwca br., a konsultacje zamknięto 30 września br.

Na tym etapie zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przestrzeni parku. W konsultacjach społecznych z mieszkańcami udział wzięło ponad 530 mieszkańców Bychawy. Aktualnie, zespół odpowiedzialny za realizację projektu we współpracy z władzami Bychawy podejmuje decyzję dotyczącą zakupu pierwszych elementów do zabudowy parku, ponieważ zgodnie z obietnicą złożoną na początku projektu nie poprzestaniemy na samych konsultacjach a również dokonamy zakupu pierwszych elementów parku.