RELACJA

Z KAWIARENKI KONSULTACYJNEJ

W BYCHAWIE

 

 

24 sierpnia br. w ramach corocznych dożynek w Bychawie została zorganizowana tzw. kawiarenka konsultacyjna. Prowadzone w niej konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania parku przy ul. 11 Listopada (park „za kościołem”) były jednym z wydarzeń skierowanych do mieszańców gminy podczas tradycyjnego święta związanego z zakończeniem prac polowych.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mocno utrudniły organizatorom przeprowadzenie imprezy, w konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 70 mieszkańców Bychawy. W namiocie Urzędu Miejskiego, w którym prowadzono konsultacje, można było także oddać głosy na najlepsze wieńce dożynkowe.

Przebieg konsultacji moderował Miłosz Ukleja z Fundacji Civis Polonus. W ich prowadzenie zaangażowali się również przedstawiciele magistratu, którzy – wraz z przedstawicielem Fundacji – zachęcali mieszkańców do dzielenia się swoimi opiniami i pomysłami dotyczącymi zagospodarowania przestrzeni parku w Bychawie.
 

Stoisko Urzędu Miejskiego w Bychawie z Miłoszem Ukleją z Fundacji Civis Polonus (po lewej) oraz Moniką Głazik z Urzędu Miejskiego w Bychawie (po prawej)
(fot. Marek Matysek, Urząd Miejski w Bychawie)


 
Głównym celem spotkania było zaproszenie kolejnej grupy mieszańców gminy Bychawa do rozmów na temat przyszłego wyglądu parku. Z dotychczasowych deklaracji bychawian wiadomo było, że park powinien pełnić funkcję miejsca integracji i spotkań mieszkańców; miejsca, w którym można nie tylko posiedzieć czy grillować, ale również aktywnie uprawiać sport. Mieszkańcy sugerowali, że w parku powinny pojawić się przede wszystkim elementy siłowni napowietrznej (propozycja zgłaszana dorosłych oraz seniorów), skatepark (sugestia młodzieży), jak również scena i amfiteatr.

Podczas dożynkowego spotkania w kawiarence konsultacyjnej prowadzący zwrócił się do mieszkańców z prośbą o przedstawienie swoich pomysłów dotyczących zagospodarowania przestrzeni parku oraz ich porównanie z wcześniej zgłaszanymi propozycjami. Bardzo istotnym elementem konsultacji był ich termin – dzięki przeprowadzeniu ich w czasie imprezy odbywającej się w niedzielę, możliwe było zwrócenie się do dorosłych mieszkańców, którzy mogli mieć trudność z wzięciem udziału we wcześniejszych konsultacjach ze względu na obowiązki zawodowe. Ponadto, ze względu na charakter imprezy, w spotkaniu mogli wziąć udział również mieszkańcy pobliskich wsi, którzy wcześniej nie przyjeżdżali do Bychawy na konsultacje.

Konsultacje z mieszkańcami rozpoczęły się po uroczystym otwarciu dożynek przez Janusza Urbana, burmistrza Bychawy. W opinii urzędników magistratu, ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne w imprezie uczestniczyło zdecydowanie mniej mieszkańców niż zazwyczaj; mimo to jednak w konsultacjach wzięło udział kilkadziesiąt osób.


Mieszkańcy Bychawy biorą udział w konsultacjach z ekspertem i przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Bychawie
(fot. Marek Matysek, Urząd Miejski w Bychawie)

 
W swobodnej atmosferze pikniku mieszkańcy rozmawiali z przedstawicielem Fundacji Civis Polonus na temat zagospodarowania parku. Wszyscy uczestnicy spotkania w kawiarence zwracali uwagę na fakt, że park od wielu lat jest zaniedbany i najwyższy czas przywrócić mu dawną świetność. Starsi uczestnicy często wspominali, że przed 30 laty park był zaaranżowaną wspólnym wysiłkiem wizytówką miasta. Często powtarzała się opinia o potrzebie oczyszczenia parku i udrożnienia przepływającej w nim rzeczki i kanału. Wielokrotnie zauważano przy tym, że dużym problemem jest na tym terenie zalewanie trawników, które mogłyby być zagospodarowane.

Uczestnicy konsultacji najczęściej zwracali uwagę na potrzebę adaptacji przestrzeni do potrzeb osób młodych (skatepark, umiejscowiona na powietrzu scena do tańca), rodziców z dziećmi (plac zabaw, miejsce do wypoczynku) i seniorów (siłownia napowietrzna, stoły do gier integracyjnych). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pomysł budowy amfiteatru w parku, gdzie mogłyby się odbywać imprezy okolicznościowe, koncerty i ciekawe spotkania. Ponadto mieszkańcy z uznaniem odnieśli się do pomysłu wyposażenia parku w publiczne miejsce do grillowania i biesiadowania (altana, grill, miejsce na ognisko).

Część mieszkańców wypełniła również kwestionariusz ankiety, który pojawił się w wersji elektronicznej na platformie konsultacyjnej oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bychawie i innych gminnych instytucji. Dane z wypełnionych kwestionariuszy ankiety zostaną zaprezentowane w raporcie podsumowującym tę część konsultacji z mieszkańcami Bychawy.