RELACJA

Z WARSZTATÓW KONSULTACYJNYCH

Z UŻYCIEM MAKIETY


1 sierpnia 2014 roku odbyło się już trzecie spotkanie z mieszkańcami Bychawy w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi zagospodarowania przestrzeni parku przy ul. 11 Listopada.

Warsztaty konsultacyjne poprowadziła Karolina Pucek i Miłosz Ukleja, przedstawiciele Fundacji Civis Polonus, przy współpracy pracowników Urzędu Miasta i bychawskich organizacji pozarządowych.  Narzędziem, które zostało wykorzystane podczas warsztatów, była specjalnie opracowana makieta (w skali 1:200), dokładnie odwzorowująca obszar parku oraz jego najbliższego otoczenia wraz z ukształtowaniem terenu. Uzupełnieniem makiety były ruchome elementy do zamocowania: miniaturowe modele ławek, elementów placu zabaw, skate parku, boiska do gry w koszykówkę, siłowni na powietrzu, altanki, stołu do ping-ponga, amfiteatru i grilla. Dzięki tym narzędziom każdy mieszkaniec, który wziął udział w warsztatach, mógł spróbować swoich sił jako projektant i zaplanować swój wymarzony park, umieszczając wybrany przedmiot na makiecie. Tak przygotowane projekty zostały sfotografowane, a prowadząca warsztaty omówiła z uczestnikami stworzone propozycje aranżacji przestrzeni.
W warsztatach wzięło udział ponad 30 osób, a efektem spotkania było 17 propozycji zagospodarowania parku „za kościołem”. Uczestnicy warsztatów wskazywali, w jakie elementy należy wyposażyć park i gdzie je umieścić, rozmawiano także o wzajemnym oddziaływaniu wyznaczonych stref. Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski ze spotkania.
 
Największym zainteresowaniem uczestników warsztatów cieszyły się kolejno następujące elementy: siłownia na powietrzu, plac zabaw (piaskownica, zjeżdżalnia, karuzela, ścianka do wspinania, wahadełko) oraz skate park. Były one ustawiane na makiecie najczęściej i – zdaniem Bychawian – powinny zostać usytuowane w parku w pierwszej kolejności. Za nieco mniej istotne wyposażenie parku uznawano altankę, grill oraz boisko do gry w koszykówkę lub siatkówkę. Uczestnicy warsztatów sięgali także po model fontanny, stołu do ping-ponga, stolików do gry w szachy oraz – rzadziej – amfiteatru.
Dzięki zastosowaniu makiety można zaobserwować tendencję do tworzenia w parku specyficznych stref funkcjonalnych. Poniższy obrazek przedstawia numery i obszary stref, które wyodrębnili biorący udział w spotkaniu mieszkańcy Bychawy.
 

Propozycje uczestników wskazują na potrzebę wydzielenia przestrzeni stanowiącej strefę wypoczynku dla dorosłych. Składać się na nią mają: altanka, grill oraz stół do gry w szachy. Miałoby to być miejsce zaciszne, zielone, z drzewami i krzewami, a idealną lokalizacją byłaby dalsza część parku (strefa E i D).
Strefę dla dorosłych i młodzieży miałaby tworzyć siłownia na powietrzu oraz stół do ping-ponga. Uczestnicy spotkania zaznaczali, iż strefa ta powinna znajdować się w pobliżu placu zabaw, tak aby dorośli mogli jednocześnie uprawiać sport i obserwować dzieci. Według mieszkańców strefa ta powinna być zlokalizowana od strony ul. 11 Listopada (strefa A) bądź głębiej (strefa B). Badani sugerowali, iż nie powinna ona być zbyt widoczna, aby uniknąć obserwacji ćwiczących przez przechodniów. Analogiczną strefę rekreacji i sportu przeznaczoną dla młodzieży uczestnicy warsztatów chcieliby stworzyć poprzez założenie skate parku, wyznaczenie boiska do gry w siatkówkę bądź koszykówkę oraz ustawienie stolików do ping-ponga. Najchętniej umieszczono by te elementy na wzniesieniu we wschodniej części parku (strefa E i F), jest to bowiem obszar oddzielony, gdzie młodzież mogłaby wyładować energię, nie przeszkadzając jednocześnie innym użytkownikom parku. Drugą lokalizacją jest strefa D, ze względu na jej rozległy charakter i możliwość wygospodarowania odpowiedniego miejsca.
Plac zabaw, ze wszystkimi elementami, umiejscawiano w trzech lokalizacjach. Pierwszą z nich była strefa B, głównie z powodu niewielkiej odległości od strefy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej osób dorosłych. Drugim proponowanym obszarem była strefa D – w tym przypadku często zwracano uwagę na obecność źródełka, z którego dzieci już teraz korzystają i przy którym chętnie się bawią; uczestnicy warsztatów także w przyszłości chcieliby wykorzystywać z najmłodszymi atuty tego miejsca. Pojawiały się też sugestie, aby plac zabaw został założony od strony ul. 11 Listopada (strefa A), ponieważ byłby on wówczas łatwo dostępny; można by z niego szybko skorzystać, a dodatkową korzyścią takiego położenia jest również bliskość sklepu. Przeciwnicy takiego usytuowania placu zabaw uważali je za niebezpieczne ze względu na bliskość ruchu ulicznego.
 
Amfiteatr oraz fontanna to dwa elementy parku, które rzadko bywały umieszczane na makiecie. Według uczestników warsztatów fontanna powinna znajdować się w strefie A, tak aby była widoczna z ulicy i zapraszała do parku, bądź też w głębi parku (strefa D), tworząc przestrzeń reprezentacyjną z ławkami oraz kwiatami. Rozmieszczone wokół fontanny ławki powinny zachęcać do odpoczynku. Amfiteatr zaś lokowany był w miejscu, gdzie obecnie wylany jest beton.
Osoby biorące udział w warsztatach wyraźnie zaznaczały konieczność umieszczenia w parku dużej ilości nowych ławek. Zdaniem uczestników spotkania, powinny się one znajdować nie tylko wzdłuż ciągów spacerowych, ale także w wydzielonych strefach, m.in. w pobliżu nowo zainstalowanych obiektów.
Pojawiały się również głosy, iż warto utworzyć ścieżkę rowerową wokół parku oraz ścieżki do nordic walking. Pojedyncze osoby wskazywały na potrzebę utworzenia ciągu pieszego na osi wschód – zachód.
Dzięki zastosowaniu makiety, powstało kilkanaście całościowych propozycji zagospodarowania parku „za kościołem”. Wyraźnie wyodrębnione zostały strefy: dla dorosłych i seniorów, dla dorosłych i młodzieży, dla młodzieży oraz dla dzieci. Uczestnicy warsztatów wyrażali potrzebę izolacji stref; jedynym wyjątkiem było pogranicze placu zabaw dzieci i przestrzeni służącej odpoczynkowi lub ćwiczeniom fizycznym dorosłych – połączenie tych stref pozwalałoby bowiem rodzicom na baczną obserwację swoich pociech.