RELACJA 

Z WARSZTATÓW KONSULTACYJNYCH 

Z UŻYCIEM MAKIETY  

6 sierpnia 2014 roku odbyło się trzecie już spotkanie z mieszkańcami Czosnowa w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich.

Warsztaty konsultacyjne poprowadziła Karolina Pucek, przedstawicielka Fundacji Civis Polonus, przy współpracy pracowników Urzędu Gminy w Czosnowie. Narzędziem, które zostało wykorzystane podczas warsztatów, była specjalnie opracowana makieta (w skali 1:150), dokładnie odwzorowująca teren parku im. Czosnowskich oraz jego najbliższego otoczenia. Uzupełnieniem makiety były ruchome elementy do zamocowania: modele ławek, kosza do gry w koszykówkę, siłowni na powietrzu, altanki, sezonowej kawiarenki i stolików kawiarnianych, toalety, urządzeń do street workout, stołu do ping-ponga i tablic edukacyjnych. Dzięki tym narzędziom każdy mieszkaniec, który wziął udział w warsztatach, mógł spróbować swoich sił jako projektant i zaplanować swój wymarzony park, umieszczając wybrany przedmiot na makiecie. Tak przygotowane projekty zostały sfotografowane, a prowadząca warsztaty omówiła z uczestnikami stworzone propozycje aranżacji przestrzeni.

W warsztatach wzięło udział ponad 26 osób, a efektem spotkania były 24 propozycje zagospodarowania parku im. Czosnowskich. Uczestnicy warsztatów wskazywali, w jakie elementy należy wyposażyć park w pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności oraz gdzie konkretnie powinny się one znaleźć. Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski ze spotkania.
 

PO PIERWSZE, WOLNĄ PRZESTRZEŃ PARKU IM. CZOSNOWSKICH, NALEŻY WYPOSAŻYĆ W:

Do elementów, które powinny pojawić się w parku najpilniej, zaliczono: siłownię na powietrzu (19 wskazań, w tym 7 w pierwszej kolejności), kawiarnię sezonową (11 wskazań, w tym 7 w pierwszej kolejności) oraz wielofunkcyjną toaletę (17 wskazań, w tym 5 w pierwszej kolejności); przy czym siłownia na powietrzu wskazywana była najczęściej jako element kluczowy dla rozwoju parku, zaś toaleta jako infrastruktura niezbędna do jego funkcjonowania.
 

W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI:

Według badanych mieszkańców w drugiej kolejności park należy wyposażyć w stoliki do gry do szachy lub innych gier oraz w tablice edukacyjne.
 

PO TRZECIE:

Elementy takie jak altanka, kosz do gry w koszykówkę, sprzęt do street workout, siatka do gry w piłkę czy elementy skateparku były rzadziej wybierane przez uczestników. Spośród wymienionych w tej grupie elementów kosz do gry w koszykówkę cieszył się największym zainteresowaniem, pozostałe zaś wymieniane były sporadycznie (poniżej 3 wskazań).
 

GDZIE WEDŁUG UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ WYBRANE ELEMENTY?

 1. Siłownia na powietrzu
  Siłownia najczęściej lokowana była przy granicy z istniejącą alejką, w pierwszej linii terenu do zagospodarowania. Takie usytuowanie wynika z konieczności obserwacji dzieci podczas ich pobytu na placu zabaw. Uczestnicy warsztatów stwierdzili, że byłoby to świetne rozwiązanie, gdyż mogliby w ten sposób zadbać o kondycję fizyczną podczas zabawy dzieci. Jednak nie wszyscy podzielali tę opinię – druga grupa osób wolałaby, aby siłownia usytuowana była przy granicy z siatką, wskazując, iż będzie to bardziej zaciszne miejsce, w którym ćwiczący nie będą obserwowani.
   
 2. Toaleta (obecny toi-toi)
  Podczas poszukiwania odpowiedniego miejsca dla toalety, uczestnicy warsztatów wspominali o potrzebie rozszerzenia jej funkcji o możliwość umycia rąk lub przebrania czy przewinięcia dziecka. Większość osób umieszczała toaletę przy płocie dzielącym park od parkingu, tuż obok żwirowej uliczki. Wskazywano, że jest to miejsce znajdujące się na uboczu, mniej widoczne, a jednocześnie dostępne od strony drogi. Drugą najczęstszą propozycją było umieszczenie toalety przy płocie nieco bliżej zabudowań. Z zaprezentowanych przez mieszkańców propozycji jasno wynika, iż woleliby oni, aby toaleta nie rzucała się w oczy, dlatego też proponują zmianę jej położenia.
   
 3. Kawiarnia sezonowa
  Kawiarnię sezonową sytuowano na makiecie w kilku miejscach. Umieszczano ją m.in. tuż przy ul. Warszawskiej, sugerując, że to jedyny sposób, aby mogła się utrzymać. W ten sposób bowiem mogłyby z niej korzystać nie tylko osoby przebywające w parku, lecz także przechodnie. Druga, liczniejsza grupa uczestników warsztatów wskazywała, iż najchętniej korzystałaby z kawiarni w zaciszu, z dala od ulicy, czyli w obrębie wolnej przestrzeni parku. Kawiarnia ustawiana była zawsze przy krawędziach, tak aby pozostawić jeszcze miejsce na urządzenia służące rekreacji.
   
 4. Stoliki do gry w szachy
  Stoliki do gry w szachy najczęściej lokowane były przy siatce oddzielającej park od parkingu bądź przy alejce naprzeciwko placu zabaw. Mieszkańcy Czosnowa sugerowali, że będzie to nie tylko miejsce do gry, ale także do rozmów, dlatego dobrze by było, aby otoczenie sprzyjało skupieniu. Niektórzy jednak wskazywali na zagrożenie, iż takie stoliki będą sprzyjały spotkaniom przy alkoholu, wobec czego lepiej by było usytuować je wzdłuż ul. Warszawskiej, aby było łatwiej je monitorować.
   
 5. Tablice edukacyjno-historyczne
  Uczestnicy warsztatów byli zgodni, że takie tablice powinny być usytuowane wzdłuż ul. Warszawskiej bądź Gminnej; niektórzy wskazywali dodatkową lokalizację w miejscach reprezentacyjnych, np. przed Urzędem Gminy. Mieszkańcy chcieliby, aby tablice nawiązywały do historii i rozwoju Gminy Czosnów.
   
 6. Kosz do gry w koszykówkę
  Ten element sytuowany był przez wszystkich uczestników warsztatów w drugiej linii konsultowanego terenu, przy siatce oddzielającej park od parkingu.

 
Uczestnicy warsztatów sporadycznie umieszczali na makiecie altankę (3 ustawienia, przy ul. Warszawskiej bądź w centrum wolnego terenu) oraz elementy skateparku (4 ustawienia, wszystkie w wydzielonej części parkingu).
 
Dzięki możliwości lokalizacji poszczególnych elementów, można zauważyć pewne tendencje do zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich. Przestrzeń ta ma przede wszystkim służyć rekreacji i uprawianiu sportu, a środkiem do realizacji tych celów ma być lokalizacja siłowni na powietrzu, kosza oraz stolików do gry w szachy, które najczęściej umieszczane były obok siebie. W ten sposób mieszkańcy chcieliby utworzyć strefę sprzyjającą uprawianiu ćwiczeń zarówno przez młodzież, jak i dorosłych czy seniorów. Z kolei częste ustawianie na makiecie kawiarni świadczy o tym, iż park ma być także miejscem spotkań i odpoczynku, miejscem, w którym można swobodnie skonsumować lody, kawę czy zimne napoje.

Uczestnicy warsztatów często zwracali uwagę, iż nie należy umieszczać w przestrzeni parku wszystkich dostępnych elementów, dlatego też skrupulatnie wskazywali na najważniejsze, czyli siłownię, kawiarnię sezonową, toaletę i stoliki do gry w szachy. Zauważyli także, że liczba ławek jest wystarczająca i nie ma potrzeby ustawiania nowych.