RELACJA

ZE SPOTKANIA

OTWARTEGO

 


24 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czosnów odbyło się Otwarte Spotkanie z Mieszkańcami na temat potrzeb i pomysłów mieszkańców w sprawie zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich.
 
Spotkanie otworzył Pan Tadeusz Wasilewski, Sekretarz Gminy Czosnów. Spotkanie Prowadziła Joanna Pietrasik, Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus. Na spotkaniu obecny był również Wójt Gminy Czosnów – Pan Antoni Kręźlewicz.

Spotkanie było pierwszym działaniem, które otworzyło proces konsultacji społecznych prowadzonych przez władze gminy Czosnów z mieszkańcami na temat zagospodarowania przestrzeni parku im. Czosnowskich (fragmentu planu zagospodarowania przestrzeni).

Pan Sekretarz Tadeusz Wasilewski otwierając spotkanie podkreśli, że władze gminy chcą i potrzebują wysłuchać głosu mieszkańców na temat ww parku oraz zadeklarował możliwość zabezpieczenia odpowiednich środków na realizację pomysłów mieszkańców dotyczących parku w budżecie na rok 2015.

Na początku spotkania przedstawiono cele i założenia projektu, w ramach którego zorganizowane było wydarzenie. Następnie odbyła się dyskusja na temat zagospodarowania przestrzeni parku im. Czosnowskich.

Na zadane pytanie: „Jakiego parku mieszkańcy chcą i potrzebują?” Uzyskano odpowiedzi wskazujące, że obecni na spotkaniu chcieliby aby park pełnił trzy główne funkcje: edukacyjną o historii i dziedzictwie gminy, rekreacyjną dla mieszkańców i aby był miejscem, w których chce się wspólnie spędzać czas. Uczestnicy chcieliby również aby park był czysty, przyjazny ludziom, kolorowy, edukacyjny, z pięknymi kwiatami, dla różnych grup wiekowych (zarówno młodzieży jak i seniorów) i jednocześnie bezpieczny (monitorowany).
 
Poniżej znajduje się lista konkretnych propozycji zagospodarowania parku zgłoszonych przez uczestników spotkania:

 1. plac zabaw dla dzieci z różnymi urządzeniami
 2. ławki wypoczynkowe
 3. ścieżka zdrowa (siłownia napowietrzna, plac do gry w koszykówkę, zimą lodowisko)
 4. siłownia napowietrzna z elementami zarówno dla młodzieży u osób w starszym wieku
 5. mini kawiarenka
 6. automat do napojów zimnych i/lub ciepłych (kawy, herbaty, itd.) z zabezpieczonym pojemnikiem na odpady
 7. stoliki do gier świetlicowych
 8. stół do gry w ping ponga i w szachy
 9. fragment zadaszenia ze stolikiem i siedliskami
 10. mała scena do tańczenia i występów w okresie letnim
 11. kącik relaksacyjny z możliwością wypoczynku
 12. skatepark
 13. betonowy stół do ping ponga
 14. plac do jazdy na rolkach
 15. pluskawisko
 16. źródełko z wodą do picia
 17. zamiast „toi – toja” powinien być szalet
 18. tablice historyczne o gminie
 19. w części istniejącego placu zabaw dla dzieci brakuje elementów dla dzieci poniżej 1 roku życia
 20. dostęp do Internetu (wi-fi i stacjonarny punkt)
 21. tablice z legendą Czosnowa obok kolumny z herbem gminy
 22. ścieżka edukacyjna z elementami historii gminy Czosnów
 23. kosz do piłki koszykowej
 24. grill, altanka grillowa
 25. budka z wodą
 26. leżaki
 27. stoły z szachownicą
 28. tor do gry w „bolle”
 29. przewijaki dla niemowląt

 
Analiza zebranego materiału pozwala stwierdzić, że wspólnymi, powtarzającymi i dominującymi potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców uczestniczących w spotkaniu są:

 1. elementy siłowni napowietrznej
 2. stoły z miejscami do wypoczynku i spędzenia razem czasu (ławki, krzesła)
 3. mini kawiarenka – automat do napojów zimnych i ciepłych
 4. elementy edukacyjne o historii i dziedzictwie kulturowym gminy (np. tablice)

 
 
opracowanie: Joanna Pietrasik