RELACJA

ZE SPOTKANIA

OTWARTEGO

 


24 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czosnów odbyło się Otwarte Spotkanie z Mieszkańcami na temat potrzeb i pomysłów mieszkańców w sprawie zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich.
 
Spotkanie otworzył Pan Tadeusz Wasilewski, Sekretarz Gminy Czosnów. Spotkanie Prowadziła Joanna Pietrasik, Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus. Na spotkaniu obecny był również Wójt Gminy Czosnów – Pan Antoni Kręźlewicz.

RELACJA

Z WYWIADÓW

GRUPOWYCH

 
 

28 lipca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie odbył się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich.

Konsultacje prowadzone były metodą wywiadu grupowego przez przedstawicielkę Fundacji Civis Polonus Karoliną Pucek i kierowniczkę Biblioteki Annę Maliszewską. Kwestionariusz wywiadu zawierał kilka pytań otwartych.