RELACJA

ZE SPOTKANIA

OTWARTEGO


15 lipca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami dotyczące zagospodarowania parku „za kościołem”. Spotkanie było kolejnym etapem konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Bychawie oraz Fundację Civis Polonus w ramach projektu „Bychawa i Czosnów konsultują”.


RELACJA

Z WYWIADÓW

GRUPOWYCH


W trakcie zorganizowanego 4 lipca pikniku z okazji rozpoczęcia wakacji, w bychawskim parku „za kościołem” odbyły się pierwsze konsultacje z mieszkańcami na temat zagospodarowania tego terenu. Osoby zaangażowane w prowadzenie konsultacji przygotował do tej roli Miłosz Ukleja, doradca ds. konsultacji społecznych w projekcie „Bychawa i Czosnów konsultują”. Jadwiga Grzesiak, Weronika Zonik, Tomasz Hanaj oraz Jakub Rolek, przy wsparciu przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Bychawie, przeprowadzili tego dnia wywiady z ponad 110 uczestnikami pikniku. Zebranie opinii tak dużej liczby osób było możliwe dzięki zaangażowaniu badaczy, przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz lokalnych instytucji.