W imieniu Fundacji Civis Polonus oraz władz Czosnowa serdecznie dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie w proces konsultacji. W konsultacjach wzięło udział ponad 400 osób co świadczy o zainteresowaniu tematem i potrzebie zmiany wyglądu parku oraz dostosowania go do potrzeb społeczności lokalnej.
Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski, które zostały wypracowane podczas analizy materiałów z konsultacji.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem „Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich w Czosnowie”.

Raport

 1. Siłownia napowietrzna - jednym z najczęściej pojawiających się pomysłów wśród mieszkańców nt. zagospodarowania wolnej przestrzeni w parku im. Czosnowskich było wyposażenie go w elementy siłowni napowietrznej. Pomysł ten cieszył się szczególną aprobatą dorosłych oraz seniorów w trakcie całego procesu konsultacji społecznych. Badani nie wskazywali jednoznacznie, jakiego typu urządzeń oczekują, deklarowali, że siłownia powinna być miejscem atrakcyjnej formy aktywności przede wszystkim dla osób dorosłych i seniorów.
   
 2. Rozbudowa placu zabaw - drugim, najczęściej pojawiającym się pomysłem, na który mieszkańcy zwracali szczególną uwagę była rozbudowa placu zabaw. Mieszkańcy (szczególnie rodzice) zwracali uwagę na fakt, iż przestrzeń dla dzieci jest przez nich bardzo wykorzystywane i warto, aby została ona powiększona. Rodzicom nie chodziło tylko o przestrzeń dla dzieci, ale również dla dorosłych, którzy mogliby spędzać czas ze swoimi dziećmi oraz się relaksować.
   
 3. Tablice historyczne/turystyczne - ponieważ park jest centralnym miejscem Czosnowa, to część mieszkańców przychylnie wyrażała się o postawieniu w nim tablic historycznych. Najczęściej, mieszkańcy wskazywali, że powinny to być tablice o historii gminy oraz o walorach turystycznych okolicy. Zdaniem mieszkańców tablice powinny promować atrakcyjność gminy wśród mieszkańców, jak i osób spoza Czosnowa.
   
 4. Miejsce odpoczynku - ze względu na bliskość przystanków autobusowych łączących poszczególne miasta gminy mieszkańcy zwracali się z pomysłem, aby w wolnej przestrzeni parku znalazły się miejsca dające możliwość spokojnego oczekiwania na autobus lub spotkania się z ludźmi. W tym celu w omawianej części znaleźć mogłyby się ławki, o których mowa w pkt poniżej.
   
 5. Miejsce integracyjne dla mieszkańców - w Czosnowie, zdaniem części biorących udział w konsultacjach, brakuje miejsc integracyjnych na wolnym powietrzu, gdzie mieszkańcy mogliby wspólnie spędzić czas i odpocząć, porozmawiać etc. Pomysłem byłoby stworzenie takiej przestrzeni w parku, który można wyposażyć w altanę oraz gry towarzyskie (pkt 6). 
   
 6. Gry towarzyskie - park to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców, brakuje w nim jednak elementów integracji, do których można m.in. stoły do gier w szachy, warcaby czy chińczyka. Mieszkańcy (szczególnie dorośli oraz seniorzy) bardzo pozytywnie wypowiadali się o tym pomyśle. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się również stacjonarny stół do ping ponga (szczególnie wśród młodzieży). Ponadto, młodzież wielokrotnie wskazywała, że w parku powinien się pojawić kosz do gry w koszykówkę (na wzór boiska do koszykówki ulicznej).
   
 7. Zajęcia/spotkania terenowe - w gminnych instytucjach (szczególnie w bibliotece) brakuje przestrzeni do prowadzenia zajęć poza biblioteką, dlatego uczestnicy sugerowali, że tego typu działania mogłyby odbywać się w części parku, która poddawana jest konsultacjom. Z zaaranżowanej przestrzeni mogłyby korzystać również inne instytucje oraz organizacje pozarządowe. Takie spotkania umożliwiałaby stojące w niezagospodarowanej część parku altanka, lub inne zadaszenie ze scena

 
W ramach projektu został zakupiony jeden z elementów siłowni na powietrzu - wioślarz.  Władze Gminy planują zakup kolejnych elementów siłowni na powietrzu oraz stolika do gry w ping-ponga.