RELACJA

Z WARSZTATU

PRZYSZŁOŚCIOWEGO

 


16 października 2014 roku w Urzędzie Gminy Czosnów odbył się warsztat przyszłościowy.
Celem warsztatu przyszłościowego było zaprezentowanie i podsumowanie dotychczas prowadzonych konsultacji społecznych oraz wypracowanie razem z mieszkańcami ostatecznych rekomendacji dotyczących zagospodarowania fragmentu niezagospodarowanej przestrzeni parku im. Czosnowskich.

Na pierwszy z wyznaczonych terminów warsztatu to jest 26 września niestety nikt nie przyszedł. Z uzyskanych informacji od urzędników jako powód barku uczestników wskazywano „zmęczenie konsultacjami” przez mieszkańców oraz bardzo dużą liczbę imprez okolicznościowym w okresie przedwyborczym. Dlatego organizatorzy to jest Fundacja Civis Polonus i Urząd Gminy zdecydowali się na przeformułowanie założeń i celów warsztatu. Postanowiliśmy dedykować go dzieciom i młodzieży. Dlatego na drugi wyznaczony termin to jest 16.10. 2014 r. zaproszono klasę szkolną z nauczycielem.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży miały charakter bardzo żywych. Spotkały się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczestników.
Młodzież rekomendowała utworzenie boiska i/lub miejsca do gry w siatkówkę w parku.