RELACJA

ZE SPACERU BADAWCZEGO

Z MIESZKAŃCAMI
12 września wspólnie z mieszkańcami Bychawy wybraliśmy się na spacer badawczy do parku „za kościołem”. Dzięki tej metodzie konsultacyjnej mogliśmy nie tylko dokonać obserwacji, lecz także swobodnie podyskutować o propozycjach i potrzebach zmian bezpośrednio w przestrzeni poddawanej konsultacjom.

Uczestnicy weszli do parku z mapami i formularzami ocen i spostrzeżeń. Zastanawiali się, jakie odczucia budzi w nich badane miejsce oraz zaznaczali kolorami na mapie obszary pod kątem wywoływanych emocji- obszary lubiane/nielubiane, bezpieczne/niebezpieczne, do zmiany/nie do zmiany w danej przestrzeni. Powstała w ten sposób mapa ewaluatywna, która dostarczyła wielu cennych, nieznanych nam wcześniej informacji o postrzeganiu tego miejsca. Uczestnicy spaceru otrzymali również formularz obserwacji miejsca, w którym oceniali (w skali od 1 do 5) park w odniesieniu do komfortu i wizerunku, dostępności i skomunikowania, funkcji i wartości społecznej (19 elementów).

Podczas spaceru, w którym wzięło udział ponad 15 osób, utworzyły się trzy grupy: seniorów, rodziców z małymi dziećmi oraz młodzieży gimnazjalnej.
 
WNIOSKI
 
Obszary lubiane w parku:
Uczestnicy spaceru bardzo lubią park przy ul. 11 Listopada. Cenią w szczególności jego naturalny charakter, zieleń, stare drzewa, ciszę i spokój. Bardzo ważną rolę pełni  źródło i rzeka Gałęzówka, która w oczach spacerowiczów czyni to miejsce unikatowym. Lubianymi obszarami w parku jest przede wszystkim obszar A (głównie ze względu na dostępność z ulicy) , C oraz okolice źródełka (głównie ze względu na naturalny charakter i zieleń).
 
Obszary nielubiane w parku:
Uczestnicy spaceru wskazują na pojedyncze nie lubiane obszary w parku, trudno jest wskazać tendencje. Pojedynczo nie jest lubiany obszar A, ze względu na hałas z pobliskiej ulicy, obszar F ze względu na zbierające się tam grupy spożywające alkohol,  strefa B, E, D ze względu na podmokły charakter i niemożność korzystania z terenu. Niektórzy wskazywali, iż nie lubią zniszczonych ścieżek oraz zdewastowanego źródełka.
 
Obszary uważane za bezpieczne:
Park postrzegany jest jako bezpieczny, szczególnie w ciągu dnia.
 
Obszary uważane za niebezpieczne:
Odczucia są podzielone, choć można wyróżnić dwa powody poczucie niebezpieczeństwa: ruch uliczny oraz zagrożenie wynikające z zachowania ludzi tj. spożywanie alkoholu oraz akty wandalizmu. Dlatego też obszar A jest wskazywany na niebezpieczny właśnie z powodu pobliskiej drogi, choć niektórzy czują się tam bezpiecznie ze względu na to że obszar jest tam widoczny, są patrole policji i jest jasno dzięki latarniom. Niebezpieczeństwo spowodowane zachowaniem ludzi odczuwane jest w dalszej części parku, ale jedynie wieczorami, to poczucie potęguje brak oświetlenia poza główną alejką.  
 
Obszary do zachowania:
Spacerowicze wprost mówią, iż do zachowania i utrzymania jest naturalny charakter parku. Chcą by dalej był on zielony. Do zachowania wskazują przede wszystkim obszar B oraz C oraz okolice źródła (choć należałoby je oczyścić, drenować).
 
Obszary do zmiany:
Pierwszą rzeczą wskazywaną przez spacerowiczów do zmiany jest podmokły teren, a więc konieczność drenażu, tak aby można było zawsze korzystać z parku, niezależnie od poziomu wód. Oczyszczeniu powinno zostać poddane źródełko, uczestnicy sugerują także udrożnienie. Do zmiany też wskazywane są alejki, ich przebieg oraz nawierzchnia.
 
Jakich zmian wymaga park „za kościołem”? Co przyciągnie mieszkańców”?
 
Poniżej przytaczamy propozycje uczestników spaceru:

„lepsze oświetlenie, ławki, organizowanie koncertów i pikników”
„miejsce do wypoczynku- ławki, kosze na śmieci; utrzymanie czystości parku”
„wyposażenie w urządzenia rekreacyjne”
„siłowni w pobliżu wejścia do parku”
„więcej oświetlenia i i lepszych alejek; przyciągnąć mieszkańców mogą rozmaite atrakcje”
„miejsca do wypoczynku, rozmowy, spotkania”
„miejsce do piłki plażowej lub siatkowej, siłownia na powietrzu, tablice informacyjne (dla młodszych)”

Po rozmowach w czasie spaceru, można wywnioskować że pierwszą potrzebą jest wyposażenie parku w ławki tak aby można było z niego korzystać, zaraz potem wyposażenie go w proste urządzenia rekreacyjne i organizację eventów.
 
 
 
Co powinno znaleźć się w parku??
 
 
Osoby wskazywały przede wszystkim na potrzebę ławek w parku, które powinny być rozmieszczone przy ciągach alejek, blisko źródełek a także w pobliżu strefy A. Padały także następujące propozycje:

1. Plac zabaw w strefie: C, B, D
2. Siłownia na powietrzu w strefie: C
3. Skatepark w strefie: A
4. Grill w strefie: D, E
5. Fontanna (przy źródełku) w strefie: H
6. Stolik szachowy w strefie: A

 


 

Ocena parku oczami młodzieży i seniorów ( na podstawie formularza obserwacji miejsca)
 

 

 
 
Uczestnicy spaceru najgorzej ocenili wyposażenie parku oraz wygodę miejsc do siedzenia (tutaj również mówili o niewystarczającej ilości ławek). Nie są również zadowoleni z ilości wydarzeń kulturalnych, park nie jest także oznakowany. Park nie spełnia funkcji sportowej czy edukacyjnej, co łaczy się z brakiem wyposażenia, uczestnicy spaceru zaznaczali potrzebę wyposażenia go w elementy siłowni na powietrzu, skateparku czy miejsca do gry w siatkówkę. Na ocenę dostateczną ( średnia 3,5) ocenili bezpieczeństwo oraz funkcję wypoczynkową jaką stwarza park. Układ ścieżek również oceniony jest na 3,5; uczestnicy spaceru wprost mówili iż powinna biec również ścieżka z kierunku wschód-zachód.
Najwyżej została oceniona zieleń parku oraz dojście do niego. Spacerowicze doceniają także czystość jaka panuje w parku i oceniają ją na 4.