RELACJA

ZE SPACERU BADAWCZEGO

Z MIESZKAŃCAMI11 września wspólnie z mieszkańcami Czosnowa wybraliśmy się na spacer badawczy do parku im. Czosnowskich. Dzięki tej metodzie konsultacyjnej mogliśmy nie tylko dokonać obserwacji, lecz także swobodnie podyskutować o propozycjach i potrzebach zmian bezpośrednio w przestrzeni poddawanej konsultacjom.

Uczestnicy przyszli do parku z mapami i formularzami ocen i spostrzeżeń. Zastanawiali się, jakie odczucia budzi w nich badane miejsce oraz zaznaczali kolorami na mapie obszary pod kątem wywoływanych emocji, poziomu bezpieczeństwa oraz stopnia wykorzystania danej przestrzeni. Powstała w ten sposób mapa ewaluatywna, która dostarczyła wielu cennych, nieznanych nam wcześniej informacji o postrzeganiu tego miejsca. Uczestnicy spaceru otrzymali również formularz obserwacji miejsca, w którym oceniali (w skali od 1 do 5) park w odniesieniu do komfortu i wizerunku, dostępności i skomunikowania, funkcji i wartości społecznej (19 elementów).

Podczas spaceru, w którym wzięło udział ponad 15 osób, utworzyły się dwie grupy: seniorów i młodzieży gimnazjalnej.
 
WNIOSKI
 
Obszary lubiane w parku:
Uczestnicząca w spacerze młodzież do miejsc lubianych zaliczyła przede wszystkim otoczenie fontanny. Młodzi lubią tam siedzieć i odpoczywać, patrząc na ten element przestrzeni. Zlokalizowany w parku plac zabaw, choć jest uważany za miejsce nudne i niespecjalnie lubiane, jest z kolei dla młodzieży atrakcyjny ze względu na umieszczone tam huśtawki. Młodzi doceniają również zieleń i roślinność parku, za atrakcyjne uznają także otoczenie skweru.
Seniorzy doceniają przede wszystkim teren wokół fontanny, podkreślając porządek, czystość i zadbaną zieleń; cenią także funkcjonalność placu zabaw.
 
Obszary nielubiane w parku:
Młodzi uczestnicy spaceru nie lubią przestrzeni przy kolumnie – symbolu Czosnowa, choć nie wskazują na przyczynę tej niechęci. Plac zabaw jako całość również nie przypada im do gustu – uważają, że jest dziecinny i nieestetyczny, jedynie huśtawki oceniają pozytywnie. Innym nielubianym elementem parku jest wybudowana przepompownia kanalizacyjna.
Seniorzy, podobnie jak młodzież, nie lubią przestrzeni wokół kolumny oraz przepompowni kanalizacyjnej.
 
Obszary uważane za bezpieczne:
Najbezpieczniej młodzi czują się na placu zabaw, wskazując, iż jest on ogrodzony, a sprzęty przeznaczone dla dzieci posiadają odpowiednie atesty. Tym niemniej, młodzież czuje się bezpiecznie na całym obszarze parku.
Także seniorzy park postrzegają jako bezpieczny – nie zauważają aktów wandalizmu, cenią sobie także częste patrole policji.
 
Obszary uważane za niebezpieczne:
Gimnazjaliści raczej nie wskazywali na obszary niebezpieczne, choć wspominali o poczuciu zagrożenia późnymi wieczorami w nieoświetlonych miejscach. Za niewielkie zagrożenie uznają bliskość parkingu oraz jezdni.
Osoby starsze nie wskazały miejsc, w których nie czułyby się bezpiecznie.
 
Obszary używane:
W opinii młodzieży do najczęściej używanych obszarów należy plac zabaw oraz okolice przystanku PKS, głównie ze względu na ich ściśle określoną funkcję i użyteczność.
Seniorzy przede wszystkim korzystają z miejsca centralnego – fontanny. Uważają oni, że park jest wykorzystywany niemal całkowicie – do najczęściej używanych sprzętów zaliczają ławki, elementy placu zabaw oraz kosze na śmieci.
 
Obszary nieużywane:
Paradoksalnie, miejscem, które najczęściej było wskazywane jako nieużywane, był właśnie konsultowany teren. Zarówno młodzież, jak i seniorzy uważają, iż przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak zagospodarowania i wyposażenia tego miejsca.
 
Jakich zmian wymaga niezagospodarowana przestrzeń parku im. Czosnowskich i co należy tam umieścić?
Przedstawiciele młodzieży nie wskazywali na konieczność wprowadzenia szczególnie dużych zmian. Uczestnikom spaceru zależało na wyposażeniu parku w siłownię na powietrzu, stół do ping-ponga oraz w boisko do gry w siatkówkę. Młodzi zgłaszali także postulat postawienia baru z kebabami bądź restauracji McDonald’s, z czego można wywnioskować, iż chcieliby mieć możliwość skorzystania z lokalu gastronomicznego.
Potrzeby seniorów i młodzieży pokrywają się we wspólnym postulacie budowy siłowni na powietrzu. Seniorzy poza tym wskazują na potrzebę wyposażenia parku w stoliki do gry w szachy, stół do ping-ponga oraz tablice edukacyjno-historyczne o Czosnowie. Wskazują także, że warto byłoby postawić niedużą scenę bądź altankę, w której odbywałyby się zajęcia dla dzieci i młodzieży, szczególnie w okresie letnim.
 
 
Osoby starsze wskazywały na potrzebę zmiany lokalizacji toalety TOI-TOI na mniej widoczną. Dodatkowo wskazywali na problem brzydkich zapachów, zarówno z toalety, jak i z sąsiednich gospodarstw.
 
 
Ocena parku oczami młodzieży i seniorów
 

 

 


Park został wyżej oceniony przez seniorów aniżeli przez młodzież (średnia ocen seniorów – 3,9, młodych – 3,0). W obu przypadkach jednak najniżej została oceniona funkcja edukacyjna parku, najwyżej zaś – jego zieleń i roślinność. Tym ważniejszy wydaje się wysunięty podczas konsultacji postulat, by w parku znalazły się tablice i ścieżka edukacyjna.
Uczestnicy spaceru wysoko ocenili dostępność miejsca i poczucie bezpieczeństwa. Na przeciwnym biegunie skali znajduje się w ocenie spacerowiczów ilość wydarzeń kulturalnych, pełnienie funkcji sportowej i oferowane możliwości spędzania wolnego czasu. Więcej o ocenie parku można wyczytać z wykresu.