RELACJA

Z WYWIADÓW

GRUPOWYCH

 
 

28 lipca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie odbył się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich.

Konsultacje prowadzone były metodą wywiadu grupowego przez przedstawicielkę Fundacji Civis Polonus Karoliną Pucek i kierowniczkę Biblioteki Annę Maliszewską. Kwestionariusz wywiadu zawierał kilka pytań otwartych.

Celem prowadzonego wywiadu było poznanie opinii mieszkańców nt. sposobów zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich, zebranie ich propozycji i oczekiwań dotyczących tego terenu. Prowadzący konsultacje starali się również uzyskać informacje dotyczące postrzegania parku w jego obecnej postaci.
Większość ankietowanych pozytywnie odbiera utworzenie parku na tym obszarze, uzasadniając swoją opinię między innymi tym, iż „jest zielono, przyjemnie, a kiedyś nawet trawa nie rosła”. Uczestnicy konsultacji uważają ponadto, że park jest ładny i zadbany, cieszą się także ze znajdującej się w nim fontanny. Jednak mimo pozytywnych ocen przestrzeni parku niemal wszyscy badani przyznają, że nie korzystają z niego w celach rekreacyjnych. Wyjątek stanowią rodzice, którzy przychodzą do parku z dziećmi, by mogły one spędzić czas na placu zabaw. Zarówno rodzice, jak i inni badani zgłaszali potrzebę wzbogacenia placu zabaw o nowe urządzenia dla mniejszych dzieci (jak np. mała, bezpieczna zjeżdżalnia czy huśtawka).

Ze względu na znajdujący się nieopodal przystanek autobusowy park spełnia obecnie głównie rolę poczekalni. Podczas dłuższego oczekiwania na przyjazd autobusu mieszkańcy korzystają z ławeczek i cienia w parku. Zatrzymują się tam także na krótki odpoczynek rowerzyści, bowiem przy głównej ulicy na skraju parku biegnie ścieżka rowerowa. Ankietowani zauważają, iż z myślą o rowerzystach należałoby rozważyć postawienie dodatkowych stojaków na rowery.

Odpowiedzi badanych wskazują, iż park jedynie sporadycznie pełni funkcję miejsca spotkań. Znacznie częściej ankietowani przyznawali, że po prostu przechodzą przez park, zmierzając do z góry wyznaczonego celu. Zauważali za to, że dla innych grup – zwłaszcza dla młodzieży – park rzeczywiście może pełnić funkcję ważnego miejsca spotkań. Jedna z respondentek wspomniała, że do parku przyjeżdża także młodzież z okolic, aby spędzić tam czas. Badani przyznawali, że nie zawsze czują się bezpiecznie w ich otoczeniu, niektórzy zaś wspominali o potrzebie monitoringu. Trzeba jednak zaznaczyć, że problem ten nie pojawiał się we wszystkich wypowiedziach; ponadto z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż od kiedy powstał ogrodzony plac zabaw, nie odnotowano aktów wandalizmu.

Uczestnicy wywiadu wyrazili potrzebę dalszego zagospodarowania przestrzeni parku i nadania mu funkcji rekreacyjno-sportowej. Według większości badanych, do spędzania czasu w parku zachęcałby mały punkt gastronomiczny bądź kawiarnia, choćby tylko sezonowa (otwarta w okresie wiosenno-letnim) czy nawet mobilna (food truck/kawiarnia „na kółkach”). Ankietowani wskazywali także, że spotkaniom sprzyjałyby stoły z połączonymi ławkami pod stałym zadaszeniem. Takie altanki mogłyby być nie tylko miejscem wypoczynku, lecz także służyć do prowadzenia warsztatów bądź zajęć edukacyjnych. Chętnie korzystaliby z nich pracownicy biblioteki, rozwijając ofertę działań skierowanych do mieszkańców (np. poprzez organizację warsztatów wikliniarskich). Dość często pojawiał się pomysł ustawienia stolików szachowych. Uczestnicy wywiadu zaproponowali również zmianę ustawienia ławek, bowiem w tym momencie brakuje wygodnego miejsca, w którym mogłaby się spotkać i porozmawiać grupa licząca ponad 4 osoby. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być ustawienie dwóch ławek naprzeciwko siebie, bądź w układzie tworzącym literę L.

Zdaniem ankietowanych, w rozwijaniu zainteresowań sportowych mieszkańców pomogłaby siłownia na powietrzu, z której mogłyby korzystać osoby ze wszystkich grup wiekowych (starsze dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy). Dlatego też gama przyrządów do ćwiczeń musiałaby być zróżnicowana. Zdecydowana większość uważa taką siłownię za bardzo dobry pomysł, zachęcający do częstszego korzystania z parku.

Zgłoszony został także postulat poszerzenia możliwości spędzania czasu w parku przez młodzież w wieku szkolnym. Wśród pomysłów zwiększających ofertę dla tej właśnie grupy wiekowej wymieniano m.in. utworzenie toru przeszkód, ścianki wspinaczkowej, rampy do jazdy na deskorolkach/rolkach, zawieszenie kosza do koszykówki czy ustawienie stacjonarnego stołu do ping-ponga (ten ostatni pomysł był najbardziej popularny wśród samej młodzieży szkolnej).

Niektórzy badani chcieliby pozostawić pewien obszar parku niezagospodarowany i przeznaczyć część trawnika na miejsce do rozłożenia koców, zorganizowania kina letniego bądź uprawiania ćwiczeń (gimnastycznych/tanecznych) na świeżym powietrzu. Rozrywce mógłby także sprzyjać mały podest pełniący funkcję sceny czy nawet – mały amfiteatr.

Walor estetyczny parku zostałby podniesiony poprzez nasadzenie kwiatów oraz kwitnących krzewów i drzew. Mieszkańcy wyrazili także potrzebę utrzymania toalety publicznej, której funkcję w tym momencie pełni toaleta przenośna TOI TOI. Ankietowani sugerowali, iż lepsza byłaby toaleta obudowana, mniej wyeksponowana niż obecna.

Podsumowując, najczęściej pojawiającymi się propozycjami zwiększenia oferty parku były: kawiarnia, altanki/stoły z ławkami, stoliki do gry w szachy, stół do ping-ponga oraz siłownia na powietrzu.