RELACJA

ZE SPOTKANIA

OTWARTEGO


15 lipca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami dotyczące zagospodarowania parku „za kościołem”. Spotkanie było kolejnym etapem konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Bychawie oraz Fundację Civis Polonus w ramach projektu „Bychawa i Czosnów konsultują”.

– Opinie mieszkańców są dla władz Bychawy bardzo ważne – powiedział otwierający spotkanie burmistrz Bychawy, Janusz Urban. – Dzięki udziałowi w projekcie możemy wspólnie zastanowić się, jakie będą najważniejsze potrzeby związane z parkiem. W trakcie konsultacji społecznych, które prowadzone będą do końca września na terenie Bychawy, będziemy mogli wspólnie porozmawiać na temat tego, jak ma wyglądać park i jakie zmiany powinny zostać w nim wprowadzone.
 

W dalszej części spotkania Miłosz Ukleja, doradca ds. konsultacji społecznych z Fundacji Civis Polonus, zaprezentował ideę projektu, przedstawił założenia oraz metody i harmonogram konsultacji społecznych, które będą prowadzone z mieszkańcami w ramach projektu.
 
– Celem konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania parku, prowadzonych przez nas wspólnie z Urzędem Miejskim, jest zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w działaniach realizowanych przez samorząd terytorialny – powiedział Miłosz Ukleja. – Pragniemy, aby mieszkańcy zaproszeni do dyskusji mieli realny wpływ na przyszły wygląd parku w Bychawie. Zależy nam na tym, aby wprowadzone zmiany służyły mieszkańcom i aby chętnie korzystali oni później z przestrzeni parkowej.
 

Rezultatem konsultacji społecznych będzie zebranie opinii mieszkańców na temat oczekiwań, potrzeb i rozwiązań dotyczących parku, a które staną się podstawą planowanych zmian. Jeszcze przed końcem roku będzie można zobaczyć efekt konsultacji, ponieważ w ramach projektu zagwarantowane zostały środki na zakup niskobudżetowych obiektów małej architektury, które po konsultacjach zostaną umieszczone w parku. Będzie to jednak dopiero początek jego rewaloryzacji.
 
– Pragniemy od tego roku rozpocząć prace modernizacyjne i rewitalizacyjne związane z parkiem – zauważył burmistrz Bychawy. – Dzięki konsultacjom dowiemy się, jakie są oczekiwania mieszkańców związane z tą przestrzenią. Na podstawie przeprowadzonych badań będziemy mogli przygotować się do kilkuletnich działań oraz szukać zewnętrznych możliwości ich finansowania.
 

W trakcie spotkania zaprezentowano również jeden z pomysłów zagospodarowania parku. Autorzy prezentacji – Jakub Rolek i Weronika Zonik z Młodzieżowej Inicjatywy Kulturalnej oraz Jadwiga Grzesiak z Klubu Seniorów – wskazywali, że miejsce to powinno pełnić funkcję integracyjną dla przedstawicieli wszystkich pokoleń oraz grup społecznych Bychawy.

Ostatnią część spotkania przeznaczono na wypowiedzi mieszkańców i otwartą dyskusję z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, którzy odpowiadali na pytania zainteresowanych. Okazało się, iż temat zagospodarowania parku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a kwestie dotyczące jego aranżacji mają bardzo istotne znaczenie. Spośród ponad trzydziestu zgromadzonych gości kilkanaście osób zabrało głos i podzieliło się swoimi opiniami w tym zakresie.